DE THEORIE WAAROP GEBASEERD IS

Bijgaand de theorieën waarop onze aanpak gebaseerd is.

Algemeen:

De Reflector Big Five persoonlijkheidstest is gebaseerd op de Big Five (Howard & Howard, 1997).

Dit is een beschrijving van de menselijke persoonlijkheidsverschillen door middel van vijf factoren, te weten Stabiliteit, Extraversie, Openstaan voor nieuwe ervaringen, onbaatzuchtigheid en Consciëntieus zijn.

De Big Five is het leidende en meest empirisch gefundeerd persoonlijkheidsmodel binnen de psychologie.

Het model heeft een fundering gekregen in een grote hoeveelheid internationaal onderzoek en wordt zowel internationaal als nationaal veelvuldig toegepast.

De gebruikte vragenlijst voor de persoonlijkheidsmeting is gebaseerd op onderzoek van Costa en McCrae (1992).

De meting van persoonlijkheid is gebaseerd op de Big Five instrumenten (NEO PI-R, Reflector Big Five Personality en de Connector Big Five Personality.

Kort samengevat:

De methodiek is gebaseerd op:

  1. Cognitie (zg connector ability op basis van aangegeven niveau)
  2. Persoonlijkheid (reflector five, de belangrijkste kenmerken/kernkwaliteiten die weer getoetst worden aan de gewenste competenties)
  3. Drijfveren (reflector drive geeft weer waar men door gedreven wordt -energie geeft- en wat men duidelijk minder belangrijk/interessant vindt)

Vragenlijsten:

De vragenlijst die de deelnemer invult, zijn gebaseerd op een aantal vastgestelde competenties vooraf, de competentielijst.

Deze competenties vertegenwoordigen gedrag dat van belang is voor het behalen van resultaten in de betreffende functie.

Tevens wordt duidelijk welke competenties men kan ontwikkelen of kan laten zien.

De ene persoon kan bepaald gedrag gemakkelijker laten zien of ontwikkelen dan de andere persoon. Dit door aanleg.